Privacyverklaring website

Deze pagina werd het laatst geupdate op 13/11/2018. Wanneer gegevens worden gewijzigd, wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

Lees deze privacyverklaring zorgvuldig aangezien erin wordt aangegeven hoe isomasters gebruik maakt van uw persoonlijke gegevens. Wanneer u onze website gebruikt, zal isomasters als eigenaar van het onderdeel van de website dat u bezoekt, optreden als gegevenscontroleur voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens. Als u nog vragen hebt over deze privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen via info@isomasters.com of +32 (0)56 71 04 94 voordat u deze website gebruikt. In onze Gebruiksvoorwaarden van de website worden de voorwaarden uitgelegd waaronder u toestemming heeft om onze website www.isomasters.com te gebruiken, die een toegangspoort is tot onze producten en diensten, evenals tot veel andere nuttige informatie.

isomasters produceert geïsoleerde sandwichpanelen voor koel-en vriescellen en geïsoleerde deuren waarmee onze klanten hoogstaande geconditioneerde ruimtes kunnen creëren in verschillende sectoren. isomasters verwerkt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming in de landen waarin het actief is.

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd veranderen door deze pagina bij te werken. Wij raden u aan om deze pagina van tijd tot tijd te bezoeken om te zien of u tevreden bent met eventuele wijzigingen. Als deze veranderingen echter een relevante invloed hebben op de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Wat is persoonlijke informatie?

"Persoonlijke informatie" is informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die wij verzamelen wanneer u deze website gebruikt. Bij gebruik van deze website is het belangrijk dat u ons alleen uw eigen persoonlijke informatie verstrekt en dat u ervoor zorgt dat de persoonlijke informatie die u verstrekt, accuraat en bijgewerkt is. Houd er rekening mee dat u verantwoordelijk bent voor eventuele onjuiste persoonlijke informatie of informatie van derden die u aan ons verstrekt.

Welke informatie verzamelen wij?

Wanneer u deze website gebruikt, afhankelijk van uw toestemming voor het gebruik van cookies, houd er dan rekening mee dat we de volgende gegevens kunnen verzamelen:

 • de gebieden van de website die u bezoekt;
 • uw taalvoorkeur;
 • de campagne/URL waar vandaan u op de website terecht bent gekomen;
 • uw activiteit op de website, zoals bekeken producten, middelen die u download en alle informatie die u aan ons verstrekt, inclusief transcripten van alle communicatie met u via online chat;
 • informatie over uw computer, zoals welke browser u gebruikt, uw netwerklocatie en het soort verbinding dat u gebruikt (bv breedband, ADSL, etc.) en uw IP-adres; en
 • technische en andere informatie die u niet persoonlijk kunnen identificeren.

We doen dit door middel van cookies. Zie ons document over Cookiebeleid & -beheer voor meer informatie over wat een cookie is en hoe we ze gebruiken op onze website.  

Wanneer u onder andere een gebruikersaccount aanmaakt, een online vraag indient, informatie over ons opvraagt, u inschrijft voor een nieuwsbrief of u registreert voor een evenement, dan kunnen wij u vragen om onderstaande gegevens, geheel of gedeeltelijk, in te vullen in aanvulling op dergelijke aanvullende informatie zoals u wellicht vrijwillig opgeeft:

 • uw naam;
 • wachtwoord van uw account;
 • functie;
 • bedrijfsnaam;
 • e-mailadres;
 • postadres;
 • telefoonnummer; en
 • projectnaam.

Zodra u uw gebruikersaccount hebt aangemaakt en hebt ingelogd, of informatie verzendt via onze website, dan weten we wie u bent en worden uw activiteiten op deze website en informatie over u en/of uw bedrijf mogelijk opgenomen in onze systemen, waaronder op cloud gebaseerde systemen.

Sommige verplichte informatie is vereist, deze wordt aangegeven met een sterretje (*), andere informatie is optioneel en niet verplicht.  Deze aanvullende informatie zal ons echter helpen om te reageren op uw vraag. Indien u verplichte informatie niet verstrekt kunnen we uw verzoek tot informatie aanvraag weigeren.

U gaat hierbij akkoord met de verzameling van persoonlijke gegevens zoals hierboven beschreven.  

Wat doen we met de informatie die we verzamelen?

Wij gebruiken deze informatie voor de hieronder genoemde doeleinden:

 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
 • om te onderzoeken en te reageren op mogelijke overtredingen van de wet of van ons websitebeleid alsook mogelijke schendingen van onze systemen of relevante systemen en netwerken van derden;
 • om u te identificeren en met u te communiceren, inclusief communicatie via online chat;
 • om u te voorzien van deze website en onze producten en diensten (al dan niet beschikbaar via de website of offline);
 • om u te voorzien van een gebruikersaccount;
 • om interne registers bij te houden;
 • om producten en diensten te ontwikkelen;
 • om onze website te ontwikkelen;
 • om aan uw verzoeken te voldoen en antwoord te geven op uw vragen of klachten;
 • voor marktonderzoek en om marketingstrategieën en -campagnes te beoordelen;
 • als u al een klant of andere contactpersoon van ons bent, om onze informatie over ons contact met u in ons crm-systeem bij te werken;
 • om onze eigen producten en diensten aan u te leveren;
 • om onze eigen producten en diensten aan u te promoten; aan de hand van middelen zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen voor evenementen; en
 • om informatie te verzenden aan aannemers, distributeurs, handelaren en retailers buiten Kingspan, zodat ze contact met u kunnen opnemen over hun aanbiedingen, diensten, evenementen en andere activiteiten in verband met isomasters producten en diensten (alleen van toepassing wanneer u ons uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebt gegeven).

U erkent en bevestigt uw toestemming aan isomasters om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor de bovengenoemde doeleinden.

Marketing

Wij willen u informatie geven over isomasters producten en diensten en andere informatie van isomasters, waarvan wij denken dat u dat wellicht interessant vindt. We kunnen u dergelijke informatie per post, e-mail en/of telefonisch mededelen als u hiermee akkoord gaat, tenzij u ons hebt gevraagd dit niet te doen (zie hieronder).

We sturen uw persoonlijke gegevens niet door aan externe organisaties (dus aan aannemers, handelaren, distributeurs en retailers die niet bij isomasters horen) voor hun eigen directe marketing in relatie tot isomasters producten en diensten zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Als u op enig moment niet wilt dat uw gegevens gebruikt worden voor directe marketingdoeleinden door isomasters, neem dan contact op met het betreffende isomasters waarvan u marketing hebt ontvangen, zodat zij u kunnen uitschrijven uit hun marketinglijsten. Als u e-mailmarketing hebt ontvangen van een isomasters en besluit dat u niet langer marketingmails van hen wenst te ontvangen, dan kunt u zich afmelden voor het ontvangen van verdere e-mailmarketing van hen door te klikken op de afmeldlink in de e-mail of via een andere communicatiewijze die wij met u hebben.  Houd er rekening mee dat wij niet als groep een wereldwijde marketingdatabase beheren, wat betekent dat we niet in staat zijn om u in één keer af te melden van de marketing van isomasters.

Met wie delen wij deze informatie?

Uw persoonlijke gegevens kunnen verwerkt worden door isomasters, dat eigenaar is van het onderdeel van de website dat u bezoekt.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens openbaar maken (als u hiervoor toestemming hebt gegeven) aan derden die zich in uw land en in andere landen dan uw eigen land bevinden. Als we uw uitdrukkelijke toestemming hebben, kunnen wij uw persoonlijke gegevens doorgeven aan externe organisaties (dus aan aannemers, handelaren, distributeurs en retailers, die niet bij isomasters horen), zodat ze contact met u kunnen opnemen over hun aanbiedingen, diensten, evenementen en andere activiteiten in verband met isomasters-producten en diensten zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Houd er rekening mee dat de landen waarnaar uw persoonlijke gegevens worden verzonden of van waaruit uw persoonlijke gegevens gebruikt worden, mogelijk beschikken over een ander niveau van gegevensbescherming dan het land waarin u zich bevindt. We hebben echter beveiligingsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw informatie gewaarborgd wordt. 

Indien organisaties buiten isomasters om u een dienst aanbieden namens ons, of ons helpen de service aan u te leveren (bijvoorbeeld literatuur opsturen die u bij ons hebt opgevraagd of ons helpen om te reageren op uw verzoek met betrekking tot de technische werking van de website), dan kunnen wij uw persoonlijke gegevens met deze organisaties delen, zij zullen deze informatie uitsluitend gebruiken om de desbetreffende dienst te verlenen. Wij behouden echter de controle over uw persoonlijke gegevens en externe serviceproviders die we gebruiken, moeten handelen in overeenstemming met onze instructies. We kunnen ook uw persoonlijke gegevens delen met een koper of potentiële koper van ons bedrijf.

In sommige gevallen moeten we uw persoonlijke gegevens wettelijk gezien openbaar maken, omdat een gerecht of de politie of een andere wetshandhavingdienst ons dit heeft gevraagd.

Behoud van uw informatie

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen voor zolang als nodig is voor ons om uw persoonlijke gegevens zoals hierboven beschreven te gebruiken, of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Indien uw persoonlijke gegevens worden verwerkt met uw toestemming (bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden), dan wordt dergelijke persoonlijke informatie bewaard totdat u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt, of totdat de wettelijk bepaalde termijn is bereikt.

Uw rechten, hoe u kopieën verkrijgt van de informatie die we hebben verzameld, hoe u deze informatie wijzigt en hoe u een klacht kunt indienen

In het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt u details aanvragen van de persoonlijke informatie die wij van u hebben. Als u een kopie wilt ontvangen van de informatie die wij van u hebben, zorg er dan voor dat u uw verzoek indient bij isomasters.

U mag bezwaar indienen tegen het verwerking van uw persoonsgegevens, indien u legitieme redenen heeft om dat te doen, op voorwaarde dat wij niet wettelijk verplicht zijn om deze verwerking uit te voeren en op voorwaarde dat dit recht van verzet niet is uitgesloten door een uitrdrukkelijke clausule in het document dat deze verwerking authoriseert. Om twijfel te voorkomen kan tegen verwerking voor marketingdoeleinden altijd bezwaar worden ingediend.

Als u denkt dat enige informatie die isomasters over u heeft onjuist of onvolledig is of niet goed verwerkt wordt, neem dan zo snel mogelijk schriftelijk contact op met isomasters en we zullen alle informatie onderhevig aan de wettelijk voorgeschreven voorwaarden verwijderen, blokkeren, corrigeren, bijwerken of niet langer verwerken.

Als u een richtlijn heeft over hoe u wilt dat wij omgaan met de verwerking van uw persoonlijke gegevens na uw overlijden, laat het ons dan weten. Wij zullen hier dan op toezien.

Als u een klacht wilt indienen over een vermeende overtreding van de wet, dan verzoeken wij u om ons uw klacht schriftelijk te versturen naar isomasters op ons postadres. We zullen reageren op klachten en acties ondernemen onder voorbehoud van de wettelijk gestelde voorwaarden.

Veiligheid

isomasters doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. Om onbevoegde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we, indien relevant, geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures in werking gesteld om de informatie die we verzamelen, te beveiligen.

Als u op enig moment vermoedt of zich bewust wordt van een beveiligingsincident (bijvoorbeeld uw wachtwoord voor toegang tot uw geregistreerde account op deze website is gestolen of u ontvangt verdachte communicatie van iemand die zich een medewerker van isomasters noemt of van een nagemaakte website die beweert aangesloten te zijn bij isomasters), gelieve deze informatie zo snel mogelijk aan ons te melden of het incident per e-mail te rapporteren aan info@isomasters.com of schriftelijk aan isomasters, Pontstraat 80, Waregem Zone 11B, 8791 Beveren-Leie, België.

Links naar andere websites

Onze website of marketingmails bevatten soms links naar andere websites van derden die niet onder onze controle vallen. Zodra u onze website/marketingmail hebt verlaten, kunnen we niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites van derden of de bescherming en de privacy van alle informatie die u aan deze websites hebt geleverd. U dient voorzichtig te zijn en te kijken naar de privacyverklaring/het privacybeleid dat van toepassing is op de website in kwestie.

Toestemming

Door gebruik te maken van deze website of deze te blijven gebruiken en/of het verstrekken van uw persoonlijke gegevens na gebruik van deze website, hebt u ingestemd met de algemene voorwaarden die u in deze privacyverklaring worden gepresenteerd, zodat de gezamenlijke gegegevenscontroleurs door kunnen blijven gaan met het verwerken van genoemde informatie, tenzij en totdat u bezwaar maakt tegen een of meerdere van de hierboven aangegeven doeleinden of als u uw toestemming daarvoor of in het algemeen conform de algemene voorwaarden intrekt.

Wij maken gebruik van cookies op onze website www.isomasters.com. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken of om uw cookievoorkeuren te wijzigen, bijvoorbeeld om uw toestemming voor het gebruik van bepaalde categoriën van cookies te verwijderen, gelieve onze pagina Cookiebeleid- en beheer te bezoeken.

Gelieve “Akkoord & verzenden” aan te klikken om het gebruik van cookies op onze website te accepteren. Indien u niet klikt op “Akkoord & verzenden” en deze website blijft gebruiken, stemt u in met het gebruik van alle Isomasters cookies en cookies van derde partijen om de prestaties te verbeteren alsook de functionaliteit en doelgroep analyses, in overeenstemming met de voorwaarden toegelicht in ons Cookiebeleid- en beheer en wij gaan ervan uit dat u ons Cookiebeleid- en beheer pagina gelezen en begrepen hebt.