Cookiebeleid en -beheer

Deze pagina werd laatst geupdate op 13/11/2018. Wanneer dit beleid wordt gewijzigd, wordt u gevraagd om uw cookietoestemming te herbevestigen.

Wij, isomasters, maken gebruik van cookies op onze website. Deze helpen ons onder andere om uw ervaring van onze website te verbeteren en ervoor te zorgen dat de website werkt zoals u verwacht. Cookies zijn tekstbestanden met kleine hoeveelheden informatie die naar uw computer of mobiele apparaat worden gedownload door websites die u bezoekt. Zij kunnen uw gebruikservaring van een website verbeteren, bijvoorbeeld door uw voorkeursinstellingen te onthouden en uw gebruik van een website bij te houden, zodat deze kan worden verbeterd om beter aan uw behoeften te voldoen. Door dit te doen, kunnen we ook informatie verzamelen over u en/of de manier waarop u deze website gebruikt. Deze informatie wordt in sommige landen als persoonlijke informatie beschouwd. We hebben echter ook cookies op onze website die door derden zijn ingesteld - niet door isomasters. Meer informatie over de controle van functionaliteitscookies van derden op onze website vindt u aan het einde van deze pagina.

Isomasters cookies
Isomasters wil graag uw toestemming hebben om cookies op uw computer of mobiele apparaat te versturen, tenzij de cookies strikt noodzakelijk zijn om diensten aan u te verlenen. Als u het niet eens bent met het opslaan van strikt noodzakelijke cookies op uw apparaat, gelieve dan niet langer gebruik te maken van onze website.

Isomasters wil graag uw toestemming hebben om cookies naar uw computer of mobiele apparaat te versturen, tenzij de cookies strikt noodzakelijk zijn om diensten aan u te verlenen. Als u het niet eens bent met het opslaan van strikt noodzakelijke cookies op uw apparaat, gelieve dan niet langer gebruik te maken van onze website.

U kunt uw cookievoorkeuren voor isomasters cookies op de volgende basis op elk gewenst moment instellen door hier te klikken.

U kunt uw toestemming voor onze cookies op elk gewenst moment intrekken, zelfs als u eerder hebt ingestemd met bovenstaande cookievoorkeuropties. Houd er echter rekening mee dat onze website niet zal werken als u niet akkoord gaat met cookies, en dat delen van onze website niet zullen werken als u niet akkoord gaat met onze functionaliteitscookies. De toestemming voor isomasters Cookies geldt voor 12 maanden, daarna wordt u verzocht om uw cookietoestemming te verlengen.

In de onderstaande tabel wordt uitgelegd welke cookies wij gebruiken op onze website, waarom we ze gebruiken en of zij strikt noodzakelijk zijn en worden andere cookiesoorten uitgelegd, zoals "functionaliteits-" of "analytische" cookies. Tevens vermelden wij in de tabel of een cookie een "permanente" of "sessie-" cookie is. Het verschil is dat:
 • permanente cookies op uw apparaat aanwezig blijven tussen browsersessies door. Ze worden geactiveerd wanneer u de website bezoekt die die bepaalde cookies gemaakt heeft. Als bijvoorbeeld een "permanente cookie" wordt gebruikt op een website om uw inloggegevens te onthouden, dan hoeft u deze gegevens niet elke keer dat u de website bezoekt opnieuw in te voeren.
 • sessiecookies website-exploitanten toestaan om de acties van een gebruiker te koppelen tijdens een browsersessie. Een browsersessie start wanneer u het browservenster opent en eindigt wanneer u het browservenster sluit. Sessiecookies worden tijdelijk gecreëerd. Zodra u de browser sluit, worden alle sessiecookies verwijderd.
Isomasters' strikt noodzakelijke cookies

Strikt noodzakelijke cookies zijn essentieel om u in staat te stellen een ​​dienst te ontvangen op een website. Bijvoorbeeld cookies die ons helpen om een wet na te leven (bijvoorbeeld om uw gegevens veilig te bewaren). We zouden niet in staat zijn om onze website te beheren zonder gebruik te maken van de "strikt noodzakelijke" cookies die hieronder vermeld staan.
 
Naam Doel Permanent/sessie
CMSCookieLevel Alle Kentico-cookies worden geassocieerd met een niveau.  Hoe hoger het niveau, hoe ingrijpender de cookie. Deze cookie slaat het niveau op waarmee de gebruiker heeft aangegeven comfortabel te zijn, zoals geselecteerd op deze pagina. Permanent
ASP.NET_SessionId Een sessie is een interactieperiode tussen een gebruiker en een website. De sessie verloopt wanneer de browser wordt gesloten. Deze cookie wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de website steeds consistent werkt gedurende het laden van een pagina in een bepaalde sessie (gebruikt voor functionaliteit, zoals een winkelwagentje dat moet blijven bestaan ​​gedurende de duur van de gebruikerssessie). Zonder deze cookie is de website in feite 'staatloos' en kan hij dus niet weten dat twee paginaverzoeken van dezelfde persoon afkomstig zijn. Sessie
ks_cp_accept Deze cookie herinnert het feit dat een bezoeker de cookietoestemmingsmelding heeft weggeklikt. Hij voorkomt dat de melding herhaaldelijk wordt weergegeven. Permanent

isomasters functionaliteitscookies

Functionaliteitscookies maken het de website mogelijk om keuzes die u hebt gemaakt (zoals uw inloggegevens) te onthouden. Ze maken tevens verbeterde, persoonlijkere kenmerken mogelijk, zoals bijvoorbeeld het onthouden van uw taalvoorkeur op meertalige websites.

Informatie verzameld door "functionaliteitscookies" is al dan niet geanonimiseerd, maar de functionaliteitscookies kunnen uw surfgedrag op andere websites niet bijhouden. 
 
Naam Doel Permanent/sessie
.ASPXFORMSAUTH Als een gebruiker is ingelogd op de website, dan wordt deze cookie gebruikt om op een veilige manier de inlogstatus en identiteit van de gebruiker te onthouden tijdens de sessie.  In essentie werkt deze cookie op dezelfde manier als de ASP.NET_SessionId-cookie, maar met het extra identificatie-element. Sessie
CMSPreferredCulture Slaat de favoriete inhoudscultuur van de bezoeker op. Op meertalige websites zorgt deze cookie ervoor dat een taal die door een gebruiker is geselecteerd, de standaardtaal wordt voor toekomstige bezoeken. Permanent
 
Isomasters analytische cookies

Analytische cookies slaan informatie op over onder andere de webpagina's die u op onze website heeft bezocht, hoe lang u hebt doorgebracht op onze website en de frequentie waarmee u onze site bezoekt.
Informatie verzameld door "analytische cookies" is al dan niet geanonimiseerd, maar de analytische cookies kunnen uw surfgedrag op andere websites niet bijhouden. 
 
Naam Doel Permanent/sessie
VisitorStatus Deze cookie geeft aan of de gebruiker de website eerder heeft bezocht. Wordt gebruikt voor het bijhouden van de bezoekersstatistieken in Web analytics. Permanent
Campaign Als de persoon op de website terecht is gekomen als onderdeel van een door Kentico geconfigureerde campagne, dan slaat deze cookie de campagne-id op zodat interacties kunnen worden verbonden als onderdeel van dat campagnebeheer. Permanent
TrackedCampaigns Deze cookie slaat de id's van alle campagnes op die momenteel worden bijgehouden voor deze gebruiker (zie campagnecookies voor meer informatie). Permanent
UrlReferrer Deze cookie slaat de URL op waar vandaan deze bezoeker op de website terecht is gekomen. Permanent
CurrentContact Deze cookie slaat een unieke identificatiecode voor de huidige bezoeker op, die gebruikt wordt om activiteiten op de website te volgen. De identificator wordt geassocieerd met een databaseverslag dat kan worden gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan die is verstuurd door de website. Permanent
CMSAB<ABtestname> AB-tests worden gebruikt om verschillende versies van dezelfde pagina te leveren aan verschillende gebruikers en om bij te houden hoe de versies uitgevoerd worden bij geformuleerde doelstellingen. Deze cookie wordt gebruikt om de resultaten voor eventuele AB-tests bij te houden die worden uitgevoerd op de pagina's die de gebruiker heeft bezocht. Dit zal er tevens voor zorgen dat pagina-inhoud consistent is voor de bezoeker (dat wil zeggen dat ze niet verschillende versies van de AB-testpagina's te zien krijgen bij verschillende bezoeken). Permanent
CMSMVT<mvtestname> Deze cookie is vergelijkbaar met CMSAB<ABtestname> maar wordt gebruikt voor multivariabele testen (waar delen van de pagina verschillende versies hebben in tegenstelling tot de hele pagina). Permanent
CMSNoTestMVT<templateid> Deze cookie slaat bepaalde eigenschappen van de browser en context van de gebruiker op (zoals taal, apparaat enz.).  Hij wordt gebruikt voor het verstrekken van toegankelijkheidsstandaarden. Permanent
CMSBodyClass Deze cookie zorgt voor toegankelijkheidsnormen. Permanent
 
Cookies van derden

We gebruiken de functionaliteit van derden op onze website:
 • Google Analytics wordt gebruikt om het verkeer op onze website te analyseren;
 • YouTube wordt gebruikt om video-inhoud op onze website af te spelen;
 • Google Maps wordt gebruikt om kaartfunctionaliteit aan te bieden op onze website;
 • Disqus wordt gebruikt om commentaar en andere community-functies te bieden;
 • Vimeo wordt gebruikt om video-inhoud af te spelen op onze website;
 • Qualtrics wordt gebruikt voor het verzamelen en analyseren van ondervraagde gegevens voor marktonderzoek;
 • Google Ads wordt gebruikt voor het analyseren en optimaliseren van advertenties uit andere bronnen;
 • Google Ads Remarketing wordt gebruikt om op interesse gebaseerde advertenties weer te geven op Google en partnerwebsites van Google, indien relevant, op basis van uw interacties met onze website, zoals het onthouden van uw meest recente zoekopdrachten, uw eerdere interacties met onze advertenties of zoekresultaten en uw bezoeken aan onze website. Meer informatie over Google Ads Remarketing cookies.
 • LinkedIn Insight Tag wordt gebruikt om het bijhouden van conversies van LinkedIn te meten;
 • Crazy Egg wordt gebruikt om het gedrag van websitebezoekers op onze website bij te houden;
 • Hotjar wordt gebruikt om bezoekersgedrag bij te houden, verkeer te analyseren en enquêtes uit te voeren op onze website;
 • Yandex wordt gebruikt om verkeer op onze website te analyseren;
 • NBS National BIM Library wordt gebruikt om BIM-objecten weer te geven vanuit de NBS National BIM Library;
 • BIMStore wordt gebruikt om BIM-objecten van BIMStore weer te geven; en,
 • Netop Live Guide is een online chatservice die wordt gebruikt om websitegebruikers te ondersteunen.
Deze derden kunnen functionaliteits- en analytische cookies op de isomasters-website plaatsen die nodig zijn voor het uitvoeren van hun diensten op de isomasters-website.  Deze cookies worden ingesteld door derden; isomasters staat hen slechts toe om dit te doen door hun diensten op te nemen in de website. De gegevenscontroleurs van persoonlijke gegevens zijn echter, voor zover persoonlijke gegevens worden verzameld door deze cookies, de derden. Google/YouTube staan gebruikers niet toe om cookievoorkeuren in te stellen. Zie https://www.google.co.uk/intl/en/policies/technologies/cookies/. U kunt uw cookievoorkeuren van derden wijzigen door uw browser zo in te stellen dat u op de hoogte wordt gebracht als cookies worden gedownload op uw computer of mobiele apparaat en dat u in staat bent om te beslissen over: het aanvaarden van bepaalde cookies in bepaalde gevallen; een algemene aanvaarding; of afwijzing. Houd er rekening mee dat in geval van een afwijzing van cookies van derden, de functionaliteit van de diensten van derden op onze website kan verminderen.

Onze privacyverklaring

De meeste cookies bevatten persoonlijke informatie. Onze Privacyverklaring van de website bevat meer informatie over  de manier waarop wij uw persoonlijke informatie kunnen gebruiken, behandelen en openbaren, of hoe u toegang kunt krijgen tot uw persoonlijke gegevens en wijziging van uw persoonlijke gegevens kunt aanvragen, of als u wilt weten hoe u een klacht kunt indienen over schending van de wet en hoe we omgaan met die klacht.

Neem contact met ons op

Als u vragen hebt over ons cookiebeleid of over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens (indien van toepassing) die wij hebben verzameld via onze cookies, verzamelen, gebruiken of openbaar maken neem dan contact met ons op via info@isomasters.com of +32 (0)56 71 04 94.
 
Wij maken gebruik van cookies op onze website www.isomasters.com. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken of om uw cookievoorkeuren te wijzigen, bijvoorbeeld om uw toestemming voor het gebruik van bepaalde categoriën van cookies te verwijderen, gelieve onze pagina Cookiebeleid- en beheer te bezoeken.

Gelieve “Akkoord & verzenden” aan te klikken om het gebruik van cookies op onze website te accepteren. Indien u niet klikt op “Akkoord & verzenden” en deze website blijft gebruiken, stemt u in met het gebruik van alle Isomasters cookies en cookies van derde partijen om de prestaties te verbeteren alsook de functionaliteit en doelgroep analyses, in overeenstemming met de voorwaarden toegelicht in ons Cookiebeleid- en beheer en wij gaan ervan uit dat u ons Cookiebeleid- en beheer pagina gelezen en begrepen hebt.